Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

12 giới luật Đạo Thiên Tâm

Đây là 12 điều của Đạo Thiên Tâm giúp thắp sáng trí tuệ mỗi con người chúng ta. Học theo 12 giới luật này giúp chúng ta tự đi đúng hướng ” tự thắp đuốc lên mà đi” trên chính con đường của mình, không cần nương nhờ vào vị thầy nào cả. Quý vị chú ý 12 giới luật này để chúng ta làm thước đo cho chính mình trong cuộc sống.


Giải thích rõ từng giới Thiên Tâm


Nếu không xem được vui lòng xem video dưới đây

File hình ảnh save về máy

12 giới luật

12 Giới Luật Thiên Tâm Giáo

 1. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín: có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân (ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn Tam Bảo, ơn đồng bào).
 2. Không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật phá thai; nên ăn chay, hoặc ăn tam tịnh nhục.
 3. Không nói dối, nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác.
 4. Không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi.
 5. Phải khiêm tốn. Không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người.
 6. Không uống rượu , say sưa, nghiện ngập; không cờ bạc.
 7. Không tà dâm, ngoại tình.
 8. Không sợ nghèo, già, bệnh, chết.
 9. Không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, hay người khác; không lười biếng.
 10. Không kỳ thị; phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo.
 11. Không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm.
 12. Phải đọc thời kinh, ngồi thiền mỗi ngày.

The 12 Precepts of ThienTamism

 1. Kindness (benevolence), Decorum, Uprightness (righteousness), Wisdom, Faithfulness: to be dutiful to parents; fulfilling 4 commitments of Gratitude:
  ⁃ Gratitude for ancestors
  ⁃ Gratitude for nation
  ⁃ Gratitude for the Triple Gems (the Three Jewels)
  ⁃ Gratitude for people
 2. Refrain from taking life. Not killing any living being including humans, animals, or committing suicide, abortion; should be vegetarian, or eat three kinds of pure meat
 3. Refrain from false speech. Not lying or gossiping about other people. Do not say two-way directions, or to cause a split in other's relationship
 4. Refrain from taking what is not given; No stealing; bribery, usury
 5. Be humble; Not arrogant; not jealousy, or harm others
 6. Refrain from intoxicants; No gambling
 7. Refrain from adultery, sexual misconduct
 8. Not afraid of poverty, old age, illness, death
 9. Not to rely on the property of parents or others; not to be lazy,
 10. No racism, not against any religion. All religions are one.
 11. No superstition, no joining any party, unethical activities, or to cast a spell on somebody, incantation, ...
 12. Recite the sutras, meditate every day.