Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Bằng chứng bác HO trong trại tù - Sự mầu nhiệm khi đeo dấu Thiên Tâm

Lúc bấy giờ, Trung cộng chuẩn bị đánh thì ơn trên là Phật Mẫu và hội đồng chư Phật mới xuống nói rằng: “Giặc Tàu sẽ đánh, giặc Cộng sẽ nhân cơ hội này thanh toán các con, sẽ giết các con” cho nên hội đồng chư Phật mới đưa ra dấu Thiên Tâm để cho những người lính như là giấy thông hành và tìm cách để cho bọn giặc thấy dấu đó sẽ như có một luồng điện phát ra và chúng nó sẽ né ra và xa lánh họ.

Bề trên dặn các người lính lấy miếng giấy, tôn, kẽm, gỗ,... cắt và tạo thành hình dấu Thiên Tâm là hình trái tim và dấu thánh giá, đây là dấu đạo Trời tâm Phật mà thiên đình và chư Phật mười phương đã công nhận như một giấy đi đường cho họ để tự vệ và sẽ bảo vệ họ. Sau khi nghe theo lời chỉ bảo của Phật Mẫu, những người lính trong tù đã nghe theo và làm dấu Thiên Tâm để đeo, đúng là linh nghiệm, từ đó, mọi người có niềm tin và khi đi bất cứ đâu họ cũng đem theo như bùa hộ mệnh bên mình và ơn trên che chở.