Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Các câu nói để đời của ngài Thiên Tuấn Kiệt

Báo động đỏ

Hãy mau khấn nguyện cho Biển Đông không xảy ra chiến tranh; hoặc nếu có không xảy ra quá nặng nề, quá khủng khiếp


Hãy Mau Dự Trữ Thực Phẩm

Báo Động Đỏ đến toàn nhân loại, đến con dân nước Việt, đến các lãnh đạo VIỆT NAM & THẾ GIỚI [về nguy cơ chiến tranh biển Đông bùng nổ]Hãy mau khấn nguyện cho Biển Đông không xảy ra chiến tranh; hoặc nếu có không xảy ra quá nặng nề, quá khủng khiếp


Thương Kính & Biết ơn vô cùng


Nghe anh nói chuyện... giản đơn. Mà như trỗi dậy.. tiếng đờn không dây.
Đờn Đông hòa lẫn đờn Tây. Thấm vào tim óc, kiếp này, xót xa.
Thương mình, thương hết chúng ma. Biết bao đời kiếp rời CHA MẸ hiền!


Ngày xưa, Kiệt mà không kịp xin CHA...

... thì CHA đã cho rủ sổ Trái Đất này từ lâu rồi.
Kiệt xin CHA cho nhơn loại cơ hội "được sàng lọc" từ từ, khử trược từ từ để nhiều linh hồn được cứu rỗi.