Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Mẹ Phật Mẫu

Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Mẹ Diêu Trì

cha ngọc hoàng thượng đế, mẹ phật mẫu

NAM MÔ NHẤT THIÊN THIÊN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
NAM MÔ NHẤT NHẤT HOÀNG THIÊN ĐẠI THÁNH MẪU

Cha Thượng Đế và Mẹ Phật Mẫu ngự tại tầng trời 36 cao nhất cùng với thái tử thiên nhãn Ngài Thiên Tuấn Kiệt (Ngô Tuấn Kiệt)

Thượng Đế chỉ sanh đúng 12 người con đầu tiên trong vũ trụ và họ được trí lực CHA MẸ (CHA TRỜI MẸ ĐẤT) sanh ra để tạo ra thế giới này, còn tất cả chúng ta cũng đều là con của Thượng Đế nhưng khác rằng chúng ta không phải Ngài luyện ra.

Chúng ta cũng đều là con của CHA MẸ vì ta có linh hồn khôn của Thượng Đế cho, có chân thật là cái bóng do MẸ cho, xác phàm là do cha mẹ của họ Nguyễn, họ Trần… cho.

Đó là lí do tại sao ông Muhammad chỉ là người thường nhưng khi ông bỏ xác phàm này đi nhưng đạo Hồi giáo lại lớn rộng như thế là do thế giới vô hình làm.

Tương lai Thiên Tâm cũng vậy, sư phụ Kiệt thật sự là một trong mười hai người con của Cha, nếu không sư phụ sẽ không có 7 vòng hào quang, sư phụ tái sanh kiếp nào cũng sẽ có 7 vòng vì sư phụ đã tu ở trời có 26 bông sen.