Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Chú Lăng Nghiêm

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bán ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, Ta Bà Ha

Không ăn chay khấn lăng nghiêm có được không chú Kiệt?

Về mặt đời sống, không ăn chay được thì tụng kinh Lăng Nghiêm vẫn tạm được nhưng điều quan trọng phải vệ sinh miệng thật sạch trước khi tụng.

Phật dịch ra sát nghĩa tiếng việt chính là “tỉnh thức”, nếu ta làm từ thiện mà không đúng chỗ có nghĩa là không tỉnh thức. Theo như sư phụ Kiệt nói, đạo Phật như là một công thức để cho mọi người và các đạo khác có thể sử dụng để làm cho con người tỉnh thức, không làm những điều sai trái, mình sẽ được thăng quan tiến chức, giàu có, gia đình hạnh phúc.


Chú Lăng Nghiêm nên tụng buổi nào vậy chú Ngô Tuấn Kiệt?

Chúng ta có thể tụng Chú Lăng Nghiêm bất cứ khi nào rảnh nhưng quan trọng nhất trước khi đọc Chú Lăng Nghiêm là phải vệ sinh miệng thật sạch. Khi đọc Chú Lăng Nghiêm thì mỗi một loại chú là mỗi một Chư vị khác nhau, mấy vị này toàn là lửa, vì thế mỗi khi đọc Chú Lăng Nghiêm những Chư vị sẽ xuống đứng gần và làm cơ thể mình nóng lên. Người nào biết đọc Chú Lăng Nghiêm sẽ không bị trúng bùa ngải, không bị gạt và biết nhìn người vì ở đời này chánh, tà lẫn lộn.


Cùng đọc kinh lăng nghiêm với ngài Thiên Tuấn Kiệt