Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Chú Ngô Tuấn Kiệt hát

Ca khúc có chữ chạy theo ...

Một chút quà cho quê hương...
Xin tiền lo cho 100 triệu dân ... đang tập dợt

Xin tặng cho các bác H.O

Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá