Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Pháp Âm Ngô Tuấn Kiệt - Ngô Tuấn Kiệt official

Dưới đây là các clip có phụ đề Tiếng Việt, anh chị có thể xem lại vì khi đọc cùng với nghe sẽ hiểu sâu sắc hơn lời ngài Ngô Tuấn Kiệt, nó cũng rất hữu ích cho những người không thể Nghe (khiếm thính)

Clip 174 - 15-10-2022 - Ngài Ngô Tuấn Kiệt tiếp chuyện với thấp đồ - cao đồ - tội đồ


Ngày thứ 6, ngày 7-1-2021 - Đang bị covid qua ngày thứ 7


4-12-2021

3-6-2022 (Chiều thứ 6 - Bắc Cali) - Nói chuyện đạo và đọc comment

Tâm sự về Thiên Long Sơn

Thời kì thanh lọc quý vị ráng tu

Kinh Nhật Tụng - Thiên Tâm