Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Đạo Thiên Tâm có phải là Tà Đạo ?

Đạo Thiên Tâm ra đời trong tương lai con người sẽ đoàn kết, yêu thương nhau hơn, người tốt sẽ sống lại, người xấu sẽ mất đi và không được đầu thai nữa, lúc đó thế giới sẽ hòa bình.

Sau này sẽ chỉ còn duy nhất một đạo trên thế giới này nhưng thời gian bao lâu thì chưa rõ. Đạo Thiên Tâm chính là đạo tự đốt đuốc mà đi, chúng ta muốn quy y thì chỉ cần 12 lạy hướng Đông Bắc, mình xin ở trên pháp danh đổi họ, tên trên giấy tờ của mình vẫn bình thường.

Trong tương lai, mọi người trên thế giới sẽ trở thành họ Thiên, họ sẽ đoàn kết, hỗ trợ nhau.

Đạo Thiên Tâm học tất cả Tam Đại Tạng Kinh của đạo Phật, cũng dùng Tứ Diệu Đế, Duyên Khởi, Bát Chánh Đạo, rồi cuối cùng cũng sẽ thoát luân hồi sinh tử cũng giống như đạo Phật nhưng đạo Thiên Tâm sẽ mở rộng hơn là phải nghiên cứu, phải hiểu những đạo khác, phải giữ 12 giới

Không phải là Tà Đạo - Đạo Thiên Tâm là CHÁNH ĐẠO

Năm 2017, Cha Mẹ về lập đạo Thiên Tâm tại nước Mỹ để sau này cho người Châu Âu, người Mỹ họ thờ. Có một vài điểm khác nhau giữa đạo Phật và đạo Thiên Tâm như là:

  • Đạo Phật không có đấng tối cao, chỉ thờ Phật Thích Ca. Còn bên Thiên Tâm thờ Thượng Đế và Phật Mẫu.
  • Đạo Phật thọ tam quy, ngũ giới tại chùa, còn bên Thiên Tâm lạy 12 lạy về hướng Đông Bắc, pháp danh: Thiên Tâm + tên tục tự chọn, thọ nhất quy, thập nhị giới.
  • Đạo Phật sử dụng Tam Đại Tạng Kinh, Thiên Tâm cũng vậy nhưng mà nên tìm hiểu những đạo khác để biết, để cởi mở hơn và có sự hòa đồng với họ.
  • Giới luật thì bên đạo Phật phải theo tăng đoàn, Thiên Tâm thì mình tự giữ 12 giới, vẫn được vãng sanh, tu ở nhà, ăn mặc bình thường, cũng có gia đình.
  • Đạo Thiên Tâm ra đời thích ứng với thời đại mới ngày nay, không cần đi chùa, ở đâu mình tu cũng được, nhập đạo dễ dàng. Cha mở rộng con đường cho chúng ta mục đích chính là để ta tu tâm sửa tánh.

Đạo Thiên Tâm là đạo của CHA của Trời đế cứu nhân loại - Đạo Thiên Tâm là đạo chính do CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lập ra

Dấu Thiên Tâm có từ năm 1978, chú Kiệt sử dụng dấu này để làm cờ của Thiên Long Sơn để khi các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên ở ngoài không gian họ có đi dạo xuống thế gian chơi, hay là những ngày lễ của Thiên Long Sơn tổ chức, họ ghé họ thăm và đảnh lễ.

Đạo Thiên Tâm: Thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Phật Mẫu Diêu Trì

Kết luận lại rằng: Vào thời hoàng kim, nhân loại sống rất hiền hòa, ai cũng là người tốt, người xấu sẽ mất dần đi, có Phật xuất hiện để sống chung với mình, để dạy mình làm chuyện gì cũng sẽ có nhân quả. Mọi người hãy luôn nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không sát sanh.

Ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu nhằm 11:00 AM 16-03-2017 được phép của “Cha Mẹ”, Đạo Thiên Tâm ra đời

Hôm nay, chúng ta còn là thân người, biết được Thiên Tâm, biết đến Cha Mẹ, biết cầm cuốn kinh để đọc đã là đại phước và còn được dự Hội Long Hoa.

Chúng ta đã trải qua 4 năm Covid, còn ngồi đây đó là đại phước nhưng những người mất vì Covid không phải đa số vì họ mất phước mà vì họ phải chuyển thế đi lên hay là họ phải đầu thai vào thế hệ sau.

Bạn bè chúng ta không biết Thượng đế là ai, con của Thượng đế là ai thì mình nên cố gắng độ cho họ biết.

Có câu thơ rằng:

“Lập cho rồi cái Hội Long Hoa
Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu”
“Long Hoa Hội ân cần lo lập
Lập cho rồi tâm thập lục nhơn”

Tức là hôm nay biết được cơ trời như thế này mà không chịu quay đầu, đến lúc Hội Long Hoa đã lập rồi, Đức Thầy cũng xuất hiện rồi thì không thể cứu được.

Xuống thế gian này, Đức Thầy là người truyền đạo Thiên Tâm cho chú Kiệt

“Thiên Tâm nhân nhất tụng nam mô”

Trong tương lại, Đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới thành một đạo duy nhất cũng giống như một con tàu lớn đưa tất cả nhân loại để đi về trời với Cha Mẹ.

Đạo Thiên Tâm ra đời đến ngày hôm nay đã độ và giúp đỡ được rất nhiều người ở thời kì cùng cực của xã hội bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, nhất là vượt qua đại dịch Covid-19.