Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Đạo Thiên Tâm là gì?

Đạo Thiên Tâm là Đạo Trời Pháp Phật của thiên niên kỷ mới, hợp với lòng người, hợp với sơn hà đại địa, và hợp với Trời. Đạo Thiên Tâm ban trải tình yêu thương và tâm từ bi đến khắp tất cả hữu tình chúng sinh, giúp đỡ và độ thoát muôn loài.

Tất cả các sự vật hiện tượng đều liên tục biến chuyển đổi thay, thực tại không bao giờ tĩnh mà luôn luôn động, và không gì có thể kéo dài và trường tồn mãi mãi. Không chỉ một thế giới ta sống đang vận hành mà có vô số vũ trụ đang chuyển động, các sinh vật trong hằng sa cõi đang liên tục sanh diệt, hoa lá đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo, văn minh, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân loại theo thời gian cũng trải qua hưng thịnh, tàn phai không bao giờ ngừng nghỉ.

Đức Phật Thích Ca đã nhận ra định luật Vô Thường của mọi hiện tượng, hoàn cảnh như vậy nên Ngài đã ứng hiện vô số hóa thân vào muôn cõi độ sanh.

Trên nguyên lý đó, đạo Thiên Tâm ra đời theo thiên ý của “Cha Mẹ” để cứu độ nhân loại, cho toàn bộ các sắc dân trên thế giới tự nhập môn, dùng pháp Phật biết được nhân quả, để các quốc gia đoàn kết với nhau, thế giới hòa bình, phát triển khoa học, du hành sang không gian khác, mở ra thời đại hoàng kim cho nhân loại và thống nhất các đạo phái khác nhau.

Đạo Thiên Tâm đã được khai mở bởi Thái Tử Thiên Hoàng, con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế từ nhiều ngàn năm trên cung Trời Đâu Suất Đà Thiên, tầng Trời thứ tư nơi đức Phật Di Lạc đang ngự. Ngày nay Thiên Tử đã tái sanh xuống nhân gian khai đạo lần thứ II.

Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) đã ban chiếu xuống trần bài Kính Thiên II cho Thái Tử Thiên Hoàng-Thiên Tuấn Kiệt, mở ra chánh đạo Thiên Tâm cứu thế gian vào ngày 04 tháng 02 năm 2017, tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California.

Thể theo thiên ý của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu, ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu, 11:00 giờ sáng ngày 16 tháng 03 năm 2017, Thái Tử Thiên Hoàng - Thiên Tuấn Kiệt đã chính thức khai đạo Thiên Tâm tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California, Hoa Kỳ.

Đạo Thiên Tâm đã được các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tiên, chư Thiên, Thánh Thần, Đức Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, sáu Thánh Mẫu của Lục Châu, Thánh Mẫu của các quốc gia, Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Việt nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Trạng Trình, Cao Đài Tiên Ông, các ông Vua bà Chúa các Quốc gia cõi vô hình, nhất là vua của nước Việt Nam – Đức Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thái Học,… trực tiếp nhận lệnh thi hành của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, Đức Phật Di Lạc, Hòa Thượng Tế Công. Các chư Vị đã và đang dìu dắt Thiên Tử và nhân loại qua từng giai đoạn bước vào thời kỳ hoàng kim khi chỉ còn duy nhất một đạo, Đạo Thiên Tâm.

biểu tượng Đạo Thiên Tâm

Từ xa xưa, một vụ nổ lớn xảy ra trên không gian vũ trụ, làm xuất hiện một vết rạn đá thiên thạch khổng lồ có hình chữ thập, ở dưới là hình trái tim. Hình chữ thập có hai thanh ngang biểu tượng cho sự bình đẳng, thanh trên là hướng thượng, phía dưới là trái tim; ở dưới là hình hoa sen. Ở dưới là hình Trái Đất, bên trong Trái Đất có bản đồ nước Việt Nam, tượng trưng cho Việt Nam sau này sẽ là thánh địa của thế giới, Việt Nam sẽ nổi tiếng và mọi người sẽ biết đến đất nước mình nhiều hơn.

 • Dấu Thập – chữ Thập (Đấng Tạo Hoá) – Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng
 • Dấu ngang ( – ): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
 • Dấu sổ xuống ( | ): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh – hướng thượng để có đời sống cao thượng – có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác.
 • Dấu trái tim – Là Tâm, Tâm nghĩa là Phật hay lòng người. Cho dù Đông hay Tây – Nam hay Bắc. Đời nay – Đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung – Ấy là Đạo.

Đạo Thiên Tâm được khởi lập ngày 16/03/2017

Đạo Thiên Tâm thờ Thượng đế và Phật Mẫu, nhập đạo dễ dàng chỉ cần 12 lạy hướng về phía Đông Bắc, khấn lạy thành tâm, pháp danh Thiên Tâm + tên tục tự chọn. Giữ 12 giới luật làm đầu, tu tại nhà, vẫn có gia đình được.

Đạo này gọi là tự đốt đuốc mà đi. Cha mở rộng con đường ra cho mọi người, mục đích chính vẫn là tu tâm sửa tính. Đạo này học tất cả Tam đại Tạng kinh của đạo Phật, tứ diệu đế viên thể, Bát Chánh đạo, thoát luân hồi sinh tử giống đạo Phật nhưng đạo Thiên tâm mở rộng ra hơn là phải nghiên cứu, phải hiểu những đạo khác, phải giữ 12 giới luật. Sau đây, là 12 Giới Luật Thiên Tâm Giáo:

 1. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín: có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân (ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn Tam Bảo, ơn đồng bào).
 2. Không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật phá thai; nên ăn chay, hoặc ăn tam tịnh nhục.
 3. Không nói dối, nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác.
 4. Không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi.
 5. Phải khiêm tốn. Không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người.
 6. Không uống rượu , say sưa, nghiện ngập; không cờ bạc.
 7. Không tà dâm, ngoại tình.
 8. Không sợ nghèo, già, bệnh, chết.
 9. Không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, hay người khác; không lười biếng.
 10. Không kỳ thị; phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo.
 11. Không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm.
 12. Phải đọc thời kinh, ngồi thiền mỗi ngày.

The 12 Precepts of ThienTamism

 1. Kindness (benevolence), Decorum, Uprightness (righteousness), Wisdom, Faithfulness: to be dutiful to parents; fulfilling 4 commitments of Gratitude:
  ⁃ Gratitude for ancestors
  ⁃ Gratitude for nation
  ⁃ Gratitude for the Triple Gems (the Three Jewels)
  ⁃ Gratitude for people
 2. Refrain from taking life. Not killing any living being including humans, animals, or committing suicide, abortion; should be vegetarian, or eat three kinds of pure meat
 3. Refrain from false speech. Not lying or gossiping about other people. Do not say two-way directions, or to cause a split in other's relationship
 4. Refrain from taking what is not given; No stealing; bribery, usury
 5. Be humble; Not arrogant; not jealousy, or harm others
 6. Refrain from intoxicants; No gambling
 7. Refrain from adultery, sexual misconduct
 8. Not afraid of poverty, old age, illness, death
 9. Not to rely on the property of parents or others; not to be lazy,
 10. No racism, not against any religion. All religions are one.
 11. No superstition, no joining any party, unethical activities, or to cast a spell on somebody, incantation, ...
 12. Recite the sutras, meditate every day.

Tùy theo hoàn cảnh - gia đình mà thờ cúng. Không nhất thiết phải thờ đầy đủ, tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ – tôn nghiêm. Thờ cúng tượng/tranh Tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tượng Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu.