Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Đạo Thiên Tâm Ngô Tuấn Kiệt

Thông báo quan trọng cho tất cả đệ tử đạo Thiên Tâm

  • Thứ nhất: đến với Thiên Long Sơn, đến với Cha Mẹ vì cái tâm, giữ 12 giới luật là quan trọng, đọc kinh, ngồi thiền, ăn chay.
  • Thứ hai: đệ tử họ Thiên dù ở bất cứ đâu cũng không được kêu gọi huynh đệ tỉ muội gây quỹ làm công đức, thời nay, muốn tạo công đức thì mỗi cá nhân hãy tự chính bản thân mình làm.
  • Thứ ba: không nên về Việt Nam khoe khoang mình là đệ tự họ Thiên như thế sẽ bị người khác lôi cuốn vào những thế lực thích hay không thích sẽ làm mình bị phân tâm, cũng không nên gặp những người nhập đồng, nhập bóng, biết bùa ngải.
  • Thứ tư: họ Thiên có quỹ của Cha cho rất lớn, vì thế mỗi lần có tổ chức những buổi lễ gì cũng không cần phải quyên góp chỉ cần dùng tiền trong quỹ để chi tiêu nhưng giấy tờ phải rõ ràng.

  • Thứ nhất: mang họ Thiên không đi mượn tiền của nhau
  • Thứ hai: không đi hỏi chuyện cá nhân của nhau
  • Thứ ba: không giận nhau quá ba ngày
  • Thứ tư: không dùng danh nghĩa họ Thiên để đi kêu huynh đệ tỷ muội gây quỹ.

Họ Thiên đến với nhau bởi cái duyên, cái tâm và sự chân tình, đồng thời, đừng đi khoe khoang, gieo duyên nói tốt về Thiên Tâm mà hãy để cho mọi người ai hữu duyên sẽ tự tìm hiểu và tìm đến với Thiên Tâm.

Ngoài ra, những ai mà góp công vào việc tổ chức các buổi lễ, ăn uống đều sẽ có công đức rất lớn, đều được Cha thương.

Lưu ý, những người con họ Thiên ở trong Thiên Tâm Group không được thêm bạn bè của mình vào mà không có được sự đồng ý vì trong đó có những nội dung không có trên clip và không có phổ biến ra cho tất cả mọi người được.

Cha Mẹ chính là Phật sẽ xóa tội cho những việc làm không đúng của những đứa con. Cha chỉ sợ những người có ngã cao, họ không có niềm tin họ sẽ không được cứu, còn những người không còn cái ngã thì sẽ được về trời, nếu một người trước kia là côn đồ giờ đây biết ”rửa tay gác kiếm”, làm việc nuôi gia đình giỏi đó là những người Cha đang cần, còn người mà chỉ biết ăn chơi, không lo làm ngã mạn cứng đầu, về nhà chỉ biết lấy tiền cha mẹ, ăn cắp, thì người đó Cha không cần. Vì thê, biết quay đầu sửa sai mới là điều quan trọng, có bao nhiêu tội cũng sẽ được xóa hết.

Ở cõi vô hình cũng như cõi hữu hình, mỗi khi đặt một bàn khấn phải dùng “Kim Lệnh” mới ra hiệu lệnh được. Nếu không có nó trên bàn thì những lời mình khấn chỉ có một vài vị nghe được thôi. Vì thế, mỗi lần cúng trên núi chú Kiệt cũng hay mang theo. Trên thế giới chỉ có 8 người sở hữu “Kim Lệnh” mà Cha ban cho, chú Kiệt chính là một trong số đó.