Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Dấu Thiên Tâm hiện trên radar khi bay qua Thiên Long Sơn

Tháng 6 năm 2019, mỗi lần bay ngang qua mảnh đất Thiên Long Sơn lúc nào anh phi công cũng gặp hình ảnh dấu Thiên Tâm hiển thị trên radar trong phạm vi 30 đến 35 miles từ sân bay nhưng lúc đó anh không để ý, cũng không quan tâm đến.

Đến lúc bị Covid, giãn cách xã hội thì hữu duyên anh thấy được những video sư phụ Kiệt thì anh mới tìm hiểu, biết đến và tin vào dấu Thiên Tâm này. Không phải chúng ta ai cũng thấy được hình ảnh dấu Thiên Tâm, thật sự hữu duyên mới thấy được.

Dấu Thiên Tâm chỉ được nhìn thấy trên radar, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mình có thể biết vị trí nó hiển thị thông qua radar nhưng nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau đó biến mất.