Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Kỉ niệm 6 năm thành lập Thiên Tâm Đạo

Ngày 16 tháng 2 năm 2023 là ngày kỷ niệm 6 năm thành lập Thiên Tâm Đạo.

Sư phụ Kiệt cùng tất cả các đệ tử quy tụ về Điện Mẫu tại Thiên Long Sơn làm lễ kỷ niệm.

Sáu năm về trước CHA MẸ thương chúng sanh, CHA mặc áo long bào đỏ, MẸ mặc áo long bào vàng ngồi tại Điện Mẫu vào ngày 19 tháng 2 đúng vào ngày vía Phật Bà Quan Thế m, Mẹ ban xuống cho chúng sanh ở cõi ta bà Thuyền Bát Nhã và đạo Thiên Tâm, sau đó những năm kế tiếp đến ngày hôm nay, chúng sanh đã mất quá nhiều khoảng hai mấy triệu người và ngày nay có rất nhiều con của Cha Mẹ còn hữu duyên hữu phước hiểu được những gì sư phụ Kiệt nói, nghe theo lời CHA MẸ sư phụ xuống hồng trần để lập đạo ai tin sư phụ thì người đó được cứu. Mong CHA MẸ cùng các hội đồng Chư Phật, các chư vị thần thánh tiếp tục gia hộ cho sư phụ dưới hồng trần làm nhiệm vụ và cứu giúp, gia hộ cho chúng sanh.

Sư phụ sống ở hồng trần nửa đời nửa đạo nửa phần đạo sư phụ đã gieo hạt giống ở thế gian, còn nửa phần đời sư phụ sẽ chờ lệnh của CHA.

 • Kính Thiên đã chiếu xuống trần
 • Con ơi nhớ lấy những lời Mẹ khuyên
 • Nhân sinh quả báo nhãn tiền
 • Luân hồi vay trả triền miên kiếp người.
 • Nhờ duyên được hưởng cơ Trời
 • Lại thêm sứ mạng Đạo Đời dương gian
 • Rồi đây nắm giữ giang san
 • Lo cho Quốc thái Dân an lâu dài
 • Lo cho Cơ Đạo ngày mai
 • Chúng sanh đã biết ơn Ai đã truyền
 • Ấy là Trời Phật linh thiêng
 • Giáng Cơ mở Đạo khắp miền nước non.
 • Kính Thiên Mẹ chiếu cho con
 • Số Trời đã định đâu còn bao xa
 • Lo sao xây dựng nước nhà
 • Lo cho Bá Tánh hoan ca cuộc đời.
 • Thương con Mẹ dạy mấy lời
 • Rồi đây sẽ ứng ở Thời Cơ sau.”

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, địa cầu sắp sửa xoay chuyển thiên tai, địa chấn, bệnh tật, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi, MẸ ban xuống hồng trần bài “Kính Thiên”:

 • Kính Thiên đã chiếu xuống trần
 • Mở ra Chánh Đạo Thiên Tâm cứu đời
 • Ấy là Ơn Phước Phật Trời
 • Ban cho Thái Tử là người lập ra
 • Đây là Chánh Đạo không tà
 • Luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm
 • Tu hành theo đúng Thiên Tâm
 • Phật Trời là chánh, không thêm Đạo nào
 • Thế gian nay lắm lao đao
 • Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm
 • Lắm người tin tưởng sai lầm
 • Phá phách thế gian, chìm đắm u mê
 • Cho nên Thượng Đế ra oai
 • Mở ra Thiên Tâm Đạo này trừ ma.
 • Vậy thì Thái Tử nghe Ta
 • Từ nay làm Giáo Chủ phải oai phong Thay Trời,
 • Không mê theo xác phàm trần
 • Tu sao cho xứng với ơn Thượng Hoàng.

Sư phụ luôn ghi nhớ khắc cốt ghi tâm những lời CHA MẸ dạy. Kiếp này sư phụ hứa sẽ không phụ lòng CHA MẸ để về đoàn tụ với gia đình cho CHA MẸ vui.

Điện Mẫu là nơi linh thiêng, nơi đây sẽ lập ra một Chánh đạo để thống nhất tất cả các đạo trên thế giới, cũng tại Điện Mẫu sáu năm về trước đã cúng biết bao nhiêu nhân loại trên quả địa cầu này.

Mục đích Đạo Thiên Tâm ra đời để cho nhân loại biết sám hối, khi Mẹ thành lập địa cầu này, Mẹ đã để chân-thiện-mỹ xuống hồng trần, đã làm mưa thuận gió hòa, làm cây cối xanh tươi, có đủ thức ăn cho chúng sanh, thế mà chúng ta cứ làm những điều ngược lại, hành xử không đúng, khoe khoang. Sông ngòi ở đập Tam Hiệp như mạch máu của quả địa cầu này mà lại chia thành từng khúc thì làm sao nước lưu thông cũng như mạch máu của con người thì chia thành từng đoạn thì con người cũng sẽ không sống được, vì thế nếu mà chúng ta không làm đúng theo quy tắc của thiên nhiên thì tự động sẽ gặp nạn bệnh tật, thiên tai,...

Chỉ có học Phật mới có từ bi, không có tham chiến, gia đình mới hạnh phúc đó là triết lí, cho nên, Đạo Thiên Tâm lấy kim chỉ nam là gia đình phải hạnh phúc, vui tươi mỗi ngày, khi mình không vui cũng sẽ mang đến những năng lượng tiêu cực đến với những người xung quanh.

Mang họ Thiên là cơ hội về trời đã hơn 70%.

Muốn tạo phước và tăng tuổi thọ phải tự mình đi phóng sanh, cúng dường trai tăng.

Đạo Thiên Tâm chính là “Bi-Trí-Dũng”, tự đốt đuốc đi, gia đình hạnh phúc, không phân biệt người giàu, người nghèo, đến với CHA MẸ bằng cái tâm không bằng vật chất. Tất cả những người con họ Thiên phải yêu thương nhau, không được giận nhau quá 3 ngày, không được hỏi chuyện cá nhân của nhau và không được mượn tiền nhau.

Cuối cùng, sư phụ Kiệt cùng tất cả đệ tử đại diện cho những người con họ Thiên trên thế giới cảm ơn Cha Mẹ sáu năm về trước đã ban Thiên Tâm Đạo xuống hồng trần để cứu độ nhân loại, sau này đệ tử hứa sẽ mãi mãi tu thành tính và tâm bình đẳng hướng thượng.