Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Kinh Thiên Tâm

Kinh Thiên Tâm Đạo hành trì bất cứ lúc nào giờ nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn bao gồm:

  1. Kinh Địa Mẫu thu gọn
  2. Công Phu Khuya (Thần Chú Lăng Nghiêm)
  3. Nghi Lễ Sám Hối 36 Lạy, trong đó có 6 lạy đại diện lạy cho tất cả các cỏi trời, người và ông bà tổ tiên Cuốn kinh này đã được thỉnh ý ân trên duyệt qua, nền ngồi thiền 15 tới 30 phút trước khi đọc kinh

Tải File PDF Kinh Thiên Tâm 2022

Đây là file kinh Thiên Tâm cập nhật mới nhất được ngài Thiên Tuấn Kiệt duyệt qua


Tải File PDF Kinh Thiên Tâm cũ

Đây là file kinh Thiên Tâm trước năm 2022 được ngài Ngô Tuấn Kiệt duyệt qua


Tụng kinh Thiên Tâm 2022 cùng ngài Thiên Tuấn Kiệt

Dưới đây là bảng tụng kinh Thiên Tâm có phụ đề Tiếng Việt (bảng kinh cập nhật 2022), anh chị có thể mở video đọc kinh này trên điện thoại hay tivi màn hình rộng


Tụng kinh Thiên Tâm cùng ngài Ngô Tuấn Kiệt

Dưới đây là bảng tụng kinh Thiên Tâm có phụ đề Tiếng Việt, anh chị có thể mở video đọc kinh này trên điện thoại hay tivi màn hình rộng


Tụng kinh cùng với ngài