Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Kính Thiên

Kính Thiên là một bài kinh nói về sứ mệnh cao cả của ngài Ngô Tuấn Kiệt trong hiện tại và tương lai.

Người chính là Thái Tử Thiên Hoàng xuống đời giúp chúng sanh an lạc, xây dựng đất nước, dòng tộc. Điều này sẽ linh ứng trong tương lai gần.

Và một điều đặc biệt chính là mở ra một chánh đạo cực kỳ mới là Đạo Thiên Tâm khiến thế giới hưng thịnh, đó chính là ân phước Phật Trời đã ban cho vị thái tử Ngô Tuấn Kiệt, người sáng lập ra đạo này.

Đạo Thiên Tâm vẫn tu theo Tam Đại Tạng Kinh Di Đà Quan Âm nhưng tự lực mỗi người chúng ta tự tu, soi chiếu bản thân tự tìm con đường đúng đắn mà bước đi. Thiên Tâm đạo ra đời với mục đích duy nhất lấy tôn chỉ của các bậc như: Phật Thích Ca, Mẹ Quan Âm, Phật Mẫu và vô số các vị chư thiên hộ pháp, thần linh cõi trời bốn phương tám hướng không phân biệt tôn giáo, đảng phái nào nhất nhất cùng tu.

Nhìn ra lỗi lầm của bản thân mà biết sửa đổi, thực hành 12 giới luật nghiêm chỉnh để không sai phạm.

Luật nhân quả cũng là quy luật bất di bất dịch đối với thiên tâm đạo, người biết sợ nhân quả, lòng tự khắc biết sống đúng. Kính Thiên dưới đây là một bài kinh của Phật Mẫu truyền trao về lời dạy của các vị đến với con người, và đặc biệt là Thiên Tâm Đạo, những người lấy lực bản thân tự học và tu tập, hành trì bài kinh này để được hưởng phước báo qua nhiều đời nhiều kiếp, cuộc sống luôn hạnh phúc an lạc.

Cùng đọc với chú Kiệt bài Kính Thiên (vietsub)


kính thiên

Nghe 2 bài Kính Thiên do Sư Mẫu đọc


Nội dung 2 bài kính Thiên

Kính Thiên 1980

Do Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ ngày 28 tháng 5 năm 1980 (Rằm tháng 4 năm Canh Thân) tại trại tù Nam Hà A, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam.Thập Nhị Nhân Duyên của Đường cơ Long Hổ

Kính Thiên 2017

Bài Kính Thiên do Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ lần thứ nhất vào năm 1980 tại miền Bắc nước Việt, cho đến nay là 37 năm.

Đức Đại Thánh Mẫu giáng cơ lần thứ nhì lúc 10:18 tối, ngày 4 tháng 2 năm 2017 (Mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California.