Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Mặt dây chuyền dấu Thiên Tâm bán ở đâu? (505)-227-9268 Thiên Kim

Dấu Thiên Tâm bán giá tốt mua tại USA - Thiên Kim (505)-227-9268 (USA)

Mặt dây chuyền Thiên Tâm, Dấu Thiên Tâm Đạo thời trang được gia công từ thép titan không gỉ không đen vĩnh viễn quý vị có thể mua trực tiếp tại USA - Thiên Kim 5052279268

Đạo Thiên Tâm là đạo của Thời đại mới, kỷ nguyên của ánh sáng, hòa bình, sự thịnh vượng, đạo của hợp lòng người, hợp sơn hà, đại địa, hợp với trời, lấy tâm từ bi thương xót, giúp đỡ muôn loài, hướng đến một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Tâm Đạo là đạo của Thế giới mới, đạo của Trời học theo Pháp Phật.

  • Dấu Thiên Tâm Đạo lấy biểu tượng chữ Thập (+) Tâm Bình Đẳng Hướng Thượng
  • Dấu ngang ( – ): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
  • Dấu sổ xuống ( I ): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh – hướng thượng để có đời sống cao thượng – có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác.
  • Dấu trái tim (): Chính là Tâm hay lòng người. Cho dù Đông hay Tây – Nam hay Bắc. Đời nay – Đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung – Ấy là Đạo.