Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Ngô Tuấn Kiệt là ai - Ngô Tuấn Kiệt Thiên Long Sơn

ngô tuấn kiệt là ai

Ngô Tuấn Kiệt sinh tại Kiên Giang nước Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu chuyên giao dịch thương mại vê công nghệ gỗ.

Ngô Tuấn Kiệt rời Việt Nam năm 1979. Sau đó, Ông định cư tại Silicon Valley, California năm 1981. Ông đam mê về sáng tạo vi mạch và đã theo đuổi ngành này tại các trường Đại Học vùng Silicon Valley.

Sau một thời gian làm cho các công ty nhà thầu tiện về vi mạch. Năm 1993 ông Ngô Tuấn Kiệt sáng lập công ty KNT Inc. với số vốn là $10,000.00 Mỹ Kim. Ông trở thành CEO và Chairman của KNT Inc. kể từ ngày đó.

Hiện nay công ty KNT, Inc. có hơn 500 nhân viên với kiến thức nghề nghiệp cao và là nhà thâu tiện vi mạch lớn nhất trong vùng, cung cấp vật dụng sản xuất cho các máy móc hiện đại nhất thế giới trong lãnh vực Chip (OEM) cho Intel, Apple, Samsung, TSMC, Micron, Hynix, Broadcom và LST logic.

Xin mởi anh chị xem video clip Ngo Tuan Kiet clip moi nhat

ông ngô tuấn kiệt

Quý vị tải kinh Thiên Tâm của ngài Ngô Tuấn Kiệt file pdf dưới đây

Ông Ngô Tuấn Kiệt sinh năm 1967 tại Kiên Giang, Việt Nam.