Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Phỉ báng Thiên Tâm là Phỉ bảng ĐỨC THẦY - PHẬT - CHA MẸ

Người không hiểu Thiên Tâm là không hiểu Phật, phỉ báng Thiên Tâm cũng là phỉ báng Đức Thầy, CHA MẸ đó chính là đại trọng tội giống như Tứ Trọng Tội trong Phật.

Những người con họ Thiên không tu tập sẽ bị ma quỷ lôi kéo, mỗi một lời nói của sư phụ đều xuất phát từ trong tâm đều là lời thật.

Khoảng thời gian bài Kính Thiên ra đời cũng là lúc sư phụ KIỆT vượt biên lênh đênh trên biển, lúc này trên trời kính hiển vi MẸ chiếu xuống để cứu giúp sư phụ.

Tất cả các vị thiện thần và các vị hộ pháp, các vị Địa Tiên và những vị ở tầng trời đều lấy bài Kính Thiên làm kim chỉ nam để xoay chuyển quả địa cầu này đi đúng hướng đúng đường của thời tận thế. Cơ vận đi hàng nghìn năm, Trời Phật khi nói ra sẽ đều làm đúng như vậy chỉ có thay đổi là những người có đại phước khấn thì CHA với hội đồng Chư Phật sẽ xoay chuyển cho cơ vận chậm lại một chút để không xảy ra chết chóc nhiều.

CHA MẸ cho sư phụ Kiệt từ khi qua Mỹ nghèo khổ, sống ở vỉa hè sau đó nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng mới trở thành triệu phú và sư phụ không có ham muốn đồng tiền đó là lí do cuộc đời của sư phụ Kiệt sau này có thể viết nên một cuốn kinh để cho tất cả mọi người học hỏi và noi theo cách sống của sư phụ. Làm được bao nhiêu tiền sư phụ cũng để giúp đời, giúp người, xây chùa không sử dụng riêng cho bản thân.

Ngoài ra, chúng sanh nên hiểu rằng đất là của Mẹ Phật Mẫu trên thế gian này không có ai có quyền làm chủ, trời đất của MẸ để độ chúng sanh chứ đất không phải để làm giàu, sư phụ Kiệt mua đất với cái tâm để cho những người có lợi lạc sẽ được các vị thần gia hộ.