Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Tiểu sử Ông Ngô Tuấn Kiệt | Ngô Tuấn Kiệt là ai ?

Ông Ngô Tuấn Kiệt

Ngô Tuấn Kiệt sinh năm 1967 tại Kiên Giang, Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu chuyên giao dịch thương mại vê công nghệ gỗ.

Ngô Tuấn Kiệt rời Việt Nam năm 1979. Sau đó, Ông định cư tại Silicon Valley, California năm 1981. Ông đam mê về sáng tạo vi mạch và đã theo đuổi ngành này tại các trường Đại Học vùng Silicon Valley.

Sau một thời gian làm cho các công ty nhà thầu tiện về vi mạch, năm 1993 Ngô Tuấn Kiệt sáng lập công ty KNT Inc. với số vốn là $10,000.00 Mỹ Kim. Ông trở thành CEO và Chairman của KNT Inc. kể từ ngày đó. Hiện nay KNT, Inc. có hơn 500 nhân viên với kiến thức nghề nghiệp cao và là nhà thâu tiện vI mạch lớn nhất trong vùng, cung cấp vật dụng sản xuất cho các máy móc hiện đại nhất thế giới trong lãnh vực Chip (OEM) cho Intel, Apple, Samsung, TSMC, Micron, Hynix, Broadcom và LST logic.

Năm 2014, Ngô Tuấn Kiệt đã giao công ty KNT Inc. cho các con và cháu quản lý. Cũng năm đó, Ông bắt đầu chú tâm vào việc sáng lập và xây dựng công viên Thiên Long Sơn trên một đỉnh đồi rộng hơn 360 mẫu đất tại Silicon Valley, California với mục đích cho những thể hệ sau và cộng đồng bạn biết về nguồn cội Tổ Tiên, quê Cha đất Mẹ của dân tộc Việt. Tới nay, Thiên Long Sơn đã có hàng trăm ngàn người tới viếng thăm và sinh hoạt để nhớ về nguồn gốc dân Việt.

Nguyện vọng của Ngô Tuấn Kiệt sẽ không dừng ở đây. Ông đang có những dự án đưa những công nghệ vi mạch hàng đầu ở Hoa Kỳ về Việt Nam đề xây dựng một nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh lên hàng đầu thế giới trong lãnh vực này.

tiểu sử Ngô Tuấn Kiệt