Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Video ngài Thiên Tuấn Kiệt khấn trên núi Thiên Long Sơn

Hình dưới chụp tại Thiên Long Sơn | Lễ Tế Trời | 5-3-2022 | THE DRAGON MOUTAIN CẦU THẾ GIỚI BỚT ĐAO BINH / BIỂN ĐÔNG SỚM THÁI BÌNH

lễ tế trời Thiên Long Sơn

Kính mời anh chị xem video khấn trên núi Thiên Long Sơn


Nếu không xem được video trên xin vui lòng xem video dưới đây